Dansk Oldtid i Landskabet

Illustrations to signage program by Bysted A/S (now BystedFFW) for Kulturstyrelsen (Heritage Agency of Denmark) on selected sites of prehistoric Denmark.

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/danmarks-oldtid-i-landskabet/

Kulturstyrelsen & Bysted A/S